در حال نمایش 11 نتیجه

نازل کرتین

نازل کرتین کبری استیل 304 نگیر توپیچ 2 اینچ 55*100 مدل NKST2-K100*55

موجود

11,680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
11,680,000 تومان

حالت انحنای گردن مار کبری به زیبایی در این کرتین شبیه سازی شده و زیبایی و ابهت خاصی به این محصول بخشیده است.
برای زیبایی هرچه تمام تر و شبیه سازی دقیق تر حالت تدافعی مار کبری دهانه آبریز با شیب زیبایی به سمت پایین طراحی شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST2-K100*55

نازل کرتین کبری استیل 304 نگیر توپیچ 2 اینچ 50*85 مدل NKST2-K85*50

موجود

9,080,000 تومان
افزودن به سبد خرید
9,080,000 تومان

حالت انحنای گردن مار کبری به زیبایی در این کرتین شبیه سازی شده و زیبایی و ابهت خاصی به این محصول بخشیده است.
برای زیبایی هرچه تمام تر و شبیه سازی دقیق تر حالت تدافعی مار کبری دهانه آبریز با شیب زیبایی به سمت پایین طراحی شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST2-K85*50

نازل کرتین کبری استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 45*70 مدل NKST1.1/4-K70*45

موجود

7,780,000 تومان
افزودن به سبد خرید
7,780,000 تومان

حالت انحنای گردن مار کبری به زیبایی در این کرتین شبیه سازی شده و زیبایی و ابهت خاصی به این محصول بخشیده است.
برای زیبایی هرچه تمام تر و شبیه سازی دقیق تر حالت تدافعی مار کبری دهانه آبریز با شیب زیبایی به سمت پایین طراحی شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST1.1/4-K70*45

نازل کرتین کبری استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 40*55 مدل NKST1-K55*40

موجود

6,960,000 تومان
افزودن به سبد خرید
6,960,000 تومان

حالت انحنای گردن مار کبری به زیبایی در این کرتین شبیه سازی شده و زیبایی و ابهت خاصی به این محصول بخشیده است.
برای زیبایی هرچه تمام تر و شبیه سازی دقیق تر حالت تدافعی مار کبری دهانه آبریز با شیب زیبایی به سمت پایین طراحی شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST1-K55*40

نازل کرتین کبری استیل 304 نگیر توپیچ 1 اینچ 35*40 مدل NKST1-K40*35

موجود

5,520,000 تومان
افزودن به سبد خرید
5,520,000 تومان

حالت انحنای گردن مار کبری به زیبایی در این کرتین شبیه سازی شده و زیبایی و ابهت خاصی به این محصول بخشیده است.
برای زیبایی هرچه تمام تر و شبیه سازی دقیق تر حالت تدافعی مار کبری دهانه آبریز با شیب زیبایی به سمت پایین طراحی شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST1-K40*35

نازل کرتین قوسی استیل 304 نگیر توپیچ 2 اینچ55*100 مدل NKST2-G100*55

موجود

11,448,000 تومان
افزودن به سبد خرید
11,448,000 تومان

این نازل که نازل کرتین نام دارد، نوعی نازل است که خروجی آن شبیه آبشار است و از این رو به آن نازل آبشار مصنوعی نیز گفته می‌شود.

نازل‌های کرتین فانا، از جنس استیل با کیفیت هستند. این نوع نازل، عمدتا در لبه‌ی استخرها و حوض‌ها قرار می‌گیرد.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST2-G100*55

نازل کرتین قوسی استیل 304 نگیر توپیچ 2 اینچ 50*85 مدل NKST2-G85*50

موجود

8,860,000 تومان
افزودن به سبد خرید
8,860,000 تومان

این نازل که نازل کرتین نام دارد، نوعی نازل است که خروجی آن شبیه آبشار است و از این رو به آن نازل آبشار مصنوعی نیز گفته می‌شود.

نازل‌های کرتین فانا، از جنس استیل با کیفیت هستند. این نوع نازل، عمدتا در لبه‌ی استخرها و حوض‌ها قرار می‌گیرد.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST2-G85*50

نازل کرتین قوسی استیل 304 نگیر توپیچ 2 اینچ 45*70 مدل NKST2-G70*45

موجود

7,560,000 تومان
افزودن به سبد خرید
7,560,000 تومان

این نازل که نازل کرتین نام دارد، نوعی نازل است که خروجی آن شبیه آبشار است و از این رو به آن نازل آبشار مصنوعی نیز گفته می‌شود.

نازل‌های کرتین فانا، از جنس استیل با کیفیت هستند. این نوع نازل، عمدتا در لبه‌ی استخرها و حوض‌ها قرار می‌گیرد.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST2-G70*45

نازل کرتین قوسی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 40*55 مدل NKST1.1/4-G55*40

موجود

6,720,000 تومان
افزودن به سبد خرید
6,720,000 تومان

این نازل که نازل کرتین نام دارد، نوعی نازل است که خروجی آن شبیه آبشار است و از این رو به آن نازل آبشار مصنوعی نیز گفته می‌شود.

نازل‌های کرتین فانا، از جنس استیل با کیفیت هستند. این نوع نازل، عمدتا در لبه‌ی استخرها و حوض‌ها قرار می‌گیرد.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NKST1.1/4-G55*40