در حال نمایش 10 نتیجه

نازل شوتر بارانی

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 80سانتی مدل NSHBST1.1/4-80

موجود

3,224,000 تومان
افزودن به سبد خرید
3,224,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-80

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 60سانتی مدل NSHBST1.1/4-60

موجود

2,418,000 تومان
افزودن به سبد خرید
2,418,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-60

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 40سانتی مدل NSHBST1.1/4-40

موجود

1,612,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,612,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-40

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 30سانتی مدل NSHBST1.1/4-30

موجود

1,209,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,209,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-30

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 200سانتی مدل NSHBST1.1/4-200

موجود

8,060,000 تومان
افزودن به سبد خرید
8,060,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-200

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 20سانتی مدل NSHBST1.1/4-20

موجود

806,000 تومان
افزودن به سبد خرید
806,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-20

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 160سانتی مدل NSHBST1.1/4-160

موجود

6,448,000 تومان
افزودن به سبد خرید
6,448,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-160

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 120سانتی مدل NSHBST1.1/4-120

موجود

4,836,000 تومان
افزودن به سبد خرید
4,836,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-120

نازل شوتر بارانی استیل 304 نگیر توپیچ 1.1/4 اینچ 100سانتی مدل NSHBST1.1/4-100

موجود

4,030,000 تومان
افزودن به سبد خرید
4,030,000 تومان

نازل پرده آب شوتر بارانی استیل نسل جدیدی از نازل های پرده آب و واترفال می باشد.طراحی نازل شوتر بارانی به صورتی می باشد که امکان پرتاب آب با قدرت بیشتر و فاصله بیشتر از کانون پرتاب فراهم شده است.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NSHBST1.1/4-100