در حال نمایش 13 نتیجه

نازل بارانی

نازل بارانی استیل 304 نگیر دو ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 200سانتی مدل NBST1-S2-200

موجود

4,680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
4,680,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S2-200

نازل بارانی استیل 304 نگیر دو ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 150سانتی مدل NBST1-S2-150

موجود

3,510,000 تومان
افزودن به سبد خرید
3,510,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S2-150

نازل بارانی استیل 304نگیر یک ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 300سانتی مدل NBST1-S1-300

موجود

5,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
5,850,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S1-300

نازل بارانی استیل 304نگیر یک ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 200سانتی مدل NBST1-S1-200

موجود

3,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
3,900,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S1-200

نازل بارانی استیل 304نگیر یک ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 150سانتی مدل NBST1-S1-150

موجود

2,925,000 تومان
افزودن به سبد خرید
2,925,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S1-150

نازل بارانی استیل 304نگیر یک ردیفه ثابت توپیچ 1 اینچ 100سانتی مدل NBST1-S1-100

موجود

1,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1,950,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-S1-100

نازل بارانی استیل 304 نگیر یک ردیفه متحرک توپیچ 1 اینچ 100سانتی مدل NBST1-M1-100

موجود

2,470,000 تومان
افزودن به سبد خرید
2,470,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1-M1-100

نازل بارانی استیل 304 نگیر سه ردیفه ثابت توپیچ 1.1/4 اینچ 200سانتی مدل NBST1.1/4-S3-200

موجود

7,020,000 تومان
افزودن به سبد خرید
7,020,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1.1/4-S3-200

نازل بارانی استیل 304 نگیر سه ردیفه ثابت توپیچ 1.1/4 اینچ 150سانتی مدل NBST1.1/4-S3-150

موجود

5,265,000 تومان
افزودن به سبد خرید
5,265,000 تومان

پرده‌ای از آب که مانند باران از یک ارتفاع، مانند دیوار یا یک برامدگی در دیواره‌ی استخر شما، پایین می‌ریزد و برای تسکین حواس، یک نمایش بصری و صوتی از بارش باران ایجاد می‌کند.

افزودن به سبد خرید
کد انحصاری محصول : NBST1.1/4-S3-150