چراغ استخر

مطالب کاربردی چراغ استخر

نورپردازی استخر می تواند یک جلوه متفاوت و جذاب را به آب بدهد.

چراغ استخر

بنظر می رسد چراغ های زیر آب محبوبیت سابق خود را داشته باشند. بسیاری از مدیران مراکز تفریحی آبی، تصور می کنند که چراغ های زیر آب، مشکلات تعمیر و نگهداری ایجاد می کنند و در اغلب محل های شنا ضروری نیستند. همه ی چراغ های زیر آب بایستی بر اساس کدهای استاندارد نصب شوند. در تمامی مراحل نصب، تعمیر و تعویض این چراغ ها بایستی با یک متخصص مشاوره شود. استفاده نادرست از چراغ های زیر آب ممکن است سبب برق گرفتگی شود.


تصویر یک نمونه چراغ استخری روکار تصویر یک نمونه چراغ استخری توکار
چراغ های زیر آب دارای دو نوع اصلی هستند، خشک و تَر . چراغ های خشک، پشت پنجره های ضد آب بر روی دیواره استخر یا جکوزی نصب می شوند. این چراغ می تواند بدون وارد شدن آب به درون آن نصب، تعمیر یا تعویض شود. چراغ خشک اغلب در تصفیه خانه یا دور پوسته استخر نصب می شود. یک تونل در دیواره ی استخر زیر صحن، ایجاد می شود و چراغ و متعلقات آن را در خود جا می دهد. یک لنز شیشه ای، چــراغ خشــک را از آب استخر جدا می کند. یک چراغ با توان بالاتر می تواند به لنز آسیب برساند، که این می تواند سبب خروج مقداری از آب استخر و حالت طغیان آب شود. به علاوه، اگر چراغ زمانی روشن شود که سطح آب استخر پایین تر از لنز است، ممکن است لنز بشکند.

یک چراغ تَر درحقیقت یک وسیله مقاوم دربرابر آب وخنک شونده توسط آب است که در یک حفره ی زیر آبی، درون دیواره استخر یا جکوزی نصب می شود و دسترسی به آن فقط از درون استخر یا جکوزی است.

چراغ استخر بایستی جهت تعمیر از استخر خارج شده و روی صحن قرار گیرد. در مورد چراغ تر، چراغ و شخص تعمیر کننده هر دو خیس می شوند. در نتیجه، بسیاری از افراد ترجیح می دهند از چراغ های خشک استفاده کنند. چراغ های تر توسط آبی که اطراف آنها را احاطه کرده است، خنک می شوند و اگر خارج از آب قرار گیرند، ممکن است منفجر شوند. وسایل نور پردازی بایستی بین ۶۰ تا ۸۰سانتی متر پایین تر از سطح آب قرارگیرند، به علاوه اینکه در استخرهای عمیق تر چراغ ها باید در عمق ۵/۲ متری زیر سطح آب قرار گیرند.

نظر خود را وارد نمایید.