نکاتی درباره اینورتر

نکاتی درباره اینورتر

در این بخش خیلی خلاصه به مطالب سیالاتی می پردازیم چه در هنگام استفاده از اینورتر باید در نظر گرفت.

دوباره یادآوری می‌کنیم که محاسبات در این نرم‌افزار برای شرایط کار کرد استاندارد بودن بهره گیری از اینورتر می باشد.

بدون اینورتر
در این حالت انتخاب پمپ حتما باید بر اساس محدوده عملکرد پمپ انجام شود(محدوده مشخص شده) و در خارج از این محدوده راندمان پمپ به شدت کاهش یافته و حتی احتمال آسیب دیدن و نیم سوز شدن پمپ نیز وجود دارد.

پمپ های پیشنهادی در خروجی محاسبات این نرم افزار بر همین اساس انجام شده است

 

با استفاده از اینورتر

1- همانطور که در شکل مشخص است در این حالت به روی کلیه نقاط منحنی پمپ از حداقل تا حداکثر آن می‌توان طراحی انجام داد.

2- منحنی های شرکتهای سازنده پمپ بر اساس فرکانس۵۰ هرتزداده شده است که در صورت استفاده از اینورتر قابلیت افزایش فرکانس تا ۶۰ هرتز در اکثر پمپ ها وجود دارد. به عنوان مثال با افزایش فرکانس از ۵۰ به ۶۰ هرتز در یک پمپ ۲۸ متری (مثلاً کفکش اسپیکو مدل S-28-3)، هدپمپ حدوداً تا ۳۵ متر افزایش خواهد یافت.

3- اینورتر ها دارای ورودی تک فاز و سه فاز هستند ولی خروجی کلیه اینورترهاسه فاز هستند پس در صورتی که می خواهید از اینورتر استفاده کنید حتماً باید پمپ سه فاز تهیه کنید.(در موارد خاص می توان از پمپ تکفاز نیز استفاده کرد که در این حالت باید با نمایندگی فروش اینورتر مشورت شود).

نظر خود را وارد نمایید.