Green kit ___

منشور اخلاقی شرکت

اصل1 (اخلاق تجاری)

توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام پایبندی به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری. هم سویی با قوانین حاکم برکشور، حفظ و ایجاد استانداردهای اخلاقی در تجارت. دوری از سیاست های جانب دارانه و افراطی. پیروی از رقابت آزاد، منصفانه و بر طبق قوانین تجاری و اخلاقی تعریف شده در بازارهای بین المللی و منطقه ای . توجه به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت حتی در جهت تعالی شرکت های رقیب پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات . تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

اصل2(تعهد کارکنان در قبال شرکت)

در مقام خدمت، اولویت خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، در نهـایت ادب، تواضع و دقت، در جهت انجام وظایف محــوله احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری، تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران . داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله. عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران.

اصل3( پاسخگوئی به مشتریان)

تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری امانت داری، صداقت، تواضع و مسیولیت پذیری در قبال مشتری . فراهم آوردن امکانات ارامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت انان

اصل4(رفتار غیر تبعیض آمیز)

تأکید بر معیار اصلی پیشرفت حرفه ای کارمندان، قابلیت و توانمندی، دانش و تجربه آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی و علاقمندی

اصل5(حفاظت از اطلاعات و دارایی های شرکت)

حفاظت از تمام اطلاعات موجود در شرکت به غیر از موارد غیر قانونی و مواردی که در با اصول اخلاقی و تجاری در تضاد است حفاظت از تمامی دارایی های شرکت که در اختیار آنان قرار داده شده اعم از مادی و غیر مادی مانند متد های مارکتینگ ، اطلاعات مشتریان و برنامه های مطالعاتی و توسعه شرکت و … . پیگیری قانونی در صورت هرگونه تخلف یا اقدامات غیرقانونی

اصل6(معاملات)

تابعیت تمامی معاملات شرکت و شرکت های وابسته از قوانین حاکم کشور و قوانین تجاری و اخلاقی شرکت . عدم تأسیس شرکت توسط کارکنان بدون اطلاع مدیران ارشد به دلیل در اختیار بودن کلیه اطلاعات

اصل7(رشوه گیری و قبول هدایا و سایر مزایا)

عدم ورود شرکت به حوزه رشوه خواری و رشوه دهی به هر شکل و صورتی عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت های پورسانت های غیر متعارف

اصل8(خط مشی اخلاقی مدیران در قبال کارکنان)

تأکید بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری ارائه مشاوره و راه حل های متفاوت جهت ارتقاء سطح عملکرد کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان . پیگیری انطباق رفتار کارکنان با این منشور

اصل9( کمک های فرهنگی و نیکوکارانه)

تأکید شرکت در جهت کمک به مؤسسات آموزشی و فرهنگی و یا کمک های نیکوکارانه به مؤسسات خیریه بصورت شفاف را جزء تعهدات اجتماعی

اصل10(خط مشی اخلاقی در قبال رقبا)

تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا

اصل11(تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع شرکت)

جلوگیری از عدم تضاد ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی کارمندان به دیگران اطلاع کامل مدیران از اقداماتی که ریسک شهرت یا تضاد منافع بالقوه ای وجود دارد

اصل12(الزامات و انتظارات)

تأکید بر پایبندی کارکنان به اصول رفتاری و اخلاقی

اصل13(ضمانت اجرا)

ترادف عدم پایبندی به موارد مطرح شده با پیگرد و مجازات قانونی اجرای تنبیهات انضباطی توسط کمیته انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و قطع رابطه همکاری