قاب

کد محصول: jt
*
0 تومان

قاب بتونی توکار مخصوص پروژکتور های یک وات مدل JT0

قاب بتونی توکار مخصوص پروژکتور های سه وات مدل JT1

قاب بتونی توکار مخصوص پروژکتور های شش وات مدل JT2

قاب بتونی توکار مخصوص پروژکتور های دوازده وات مدل JT3

قاب بتونی توکار مخصوص پروژکتور های هجده وات مدل JT4

قاب پروژکتور لبه دار استخری 1 وات مدل LT0

قاب پروژکتور لبه دار استخری 3 وات مدل LT1

قاب پروژکتور لبه دار استخری 6 و 9 وات مدل LT2

قاب پروژکتور لبه دار استخری 12 و 18 وات مدل LT3

قاب پروژکتور لبه دار استخری 27 و 36 وات مدل LT4